Toplumsal Farkındalık ve Liderlik Belgesi Sistemi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde kayıtlı öğrencilere, öğrenim süreleri boyunca üniversite içinde veya dışında organize edilen sosyal ve kültürel faaliyetler ile kariyer gelişimlerine yönelik etkinliklere katılımları ile elde edecekleri kazanımların tanınması ve bu faaliyetlerin kayıt altına alınması ile ilgili süreçler ve belgenin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Toplumsal Farkındalık ve Liderlik Belgesi (TFLB), öğrencinin aktif üretimlerini ön plana çıkarmayı, öğrencileri akademik alan dışı üretime teşvik etmeyi ve ürettiği çıktıları puanlamayı amaçlar. Belgenin daha etkili ve faydalı bir şekilde kullanılabilmesi için, öğrenci etkinlik ve çalışmaları 4 ana başlık altında toplanmıştır.

 1. Liderlik ve Kariyer Gelişimi
 2. Toplumsal Sorumluluk ve Katılım
 3. Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Dirençlilik
 4. Kişisel Gelişim ve Yetenek Çeşitlendirme

Yönergeyi görüntülemek için buraya tıklayınız.


Öğrenci olarak etkinlik bildirimi için Etkinlik Bildirim

Islak imza gerektiren boş form için Etkinlik Beyan Belgesi (.docx)
Komisyon üyesi olarak erişim için Yönetim Paneli

Kapsam ve amaçlar çerçevesinde aşağıdaki kazanımları hedefler:

 • Öğrencilerin topluma ve iş dünyasına öncülük edecek becerileri edinmelerine, toplumsal gelişim ve kazanımlar için ihtiyaç duyulan davranış biçimlerini benimsemelerine destek olmak,
 • Öğrencilerin üniversite sonrası hayata hazırlanmalarına destek ve yardımcı olmak,
 • Akademi dışı aktivitelerini desteklemek, onurlandırmak ve belgelemek,
 • Akademi dışı etkinlik ve çalışmalarını staj ve iş arayışlarında etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak,
 • İş yaşamına yönelik takım çalışması, iş birliği, etkili iletişim ve ilişki kurma, eleştirel düşünce, yaratıcılık ve yenilikçi düşünme gibi yetenek ve yetkinliklerini geliştirmelerine imkân sağlamak,
 • Toplumsal algı ve farkındalıklarını geliştirmelerine, toplumsal sorumluluk, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma aktivitelerine yardımcı olma,
 • Akademik hayat dışındaki yeteneklerini çeşitlendirip geliştirmelerine ve yetenek çeşitliliklerini artırmalarına yardımcı olmak,
 • İlgi ve yeteneklerini iş başvurularında nasıl kullanacakları konusunda öğrencilere yol göstermek,
 • İşverenlerin beklentilerine yönelik ilgi ve yeteneklere sahip öğrencileri bulmalarına yardımcı olmak.

Toplumsal Farkındalık ve Liderlik Belgesi ile;

 • Takım çalışması ve iş birliğine yatkın,
 • Liderlik ve sorumluluk bilinci gelişmiş,
 • Girişimci,
 • Etkili iletişim ve ilişki kurabilen,
 • Eleştirel düşünebilen,
 • Yaratıcı ve yenilikçi düşünmeye yatkın,
 • Üretken,
 • Esnek ve uyumlu,
 • Zaman ve kaynak yönetimine hâkim,
 • Bütüncül düşünebilen ve sentez yapabilen,
 • Yardımsever ve paylaşımcı,
 • Toplumsal farkındalık, kapsayıcılık ve sorumluluk duygusu gelişmiş,
 • Çevre bilinci kazanmış bireyler yetişmesi desteklenir.

Toplumsal Farkındalık ve Liderlik Belgesi, öğrencinin akademik faaliyetlerini içermez, aşağıdaki faaliyetleri içerir:

 • Firma kurmak,
 • Patent başvurusu yapmak,
 • Ana başlıklardan bir veya daha fazlasına yönelik olarak etkinlik düzenlemek, organizasyon komitesinde görev almak (Eğitim, Seminer, Yarışma, Sergi, …vb.)
 • Bir toplumsal sorumluluk projesi yazmak, proje yürütücülüğü yapmak,
 • Bir toplumsal sorumluluk projesinde yer almak,
 • Bir öğrenci topluluğunda topluluk kuruculuğu veya başkanlığı yapmak, topluluk için çalıştay düzenlemek, performans sergilemek,
 • Bir öğrenci topluluğunda yönetim veya danışma kurulunda aktif görev almak,
 • Bir öğrenci topluluğuna üye olmak,
 • Ana başlıkları ilgilendiren konularda bir aktivite veya ürün ile bir yarışmaya katılmak,
 • Ana başlıkları ilgilendiren konularda bir aktivite veya ürün ile bir yarışmada ödül almak (katılım puanı ile birlikte, toplam),
 • İYTE’de bir komisyonda aktif görev alma veya gönüllü sekreterlik desteği vermek (1 dönem çalışma),
 • Bir spor takımında rol almak veya bir spor müsabakasına katılmak,
 • Alt sınıf öğrencilerine mentorluk yapmak veya eğitim vermek,
 • Ana başlıkları ilgilendiren konularda gönüllü olarak çalışmak (İYTE Çocuk Üniversitesi, bilim kampları, SOYAD vb.),
 • Ana başlıkları ilgilendiren konularda seminer, çalıştay veya eğitim programlarına katılmak
 • Ana başlıkları ilgilendiren konularda verilen sertifikalı eğitim programlarından başarı belgesi kazanmak
 • start.txt
 • Son değiştirilme: 25.10.2023 15:46
 • Değiştiren: turkayyildiz@iyte.edu.tr